Elucidating advanced guestbook 2 4 1

వారు దాసుగారికి విజయవాడలో 1951 లో ఆగమోక్తముగా విగ్రహప్రతిష్టచేసి, గురువుగారి జయంతి మరియు వర్ధంతి ఉత్సవములు జరిపించేడివారు. sanathana padmavathi dhone, andrapradesh india - 05/04/16 MDT అయ్యా, తమరు చేసిన అత్యుత్తమ ప్రయత్నానికి అభినందనలు.తదాది, దాసుగారి శిష్య, ప్రశిష్య బృందం నేటికిని వారి ఉత్సవములు చేయుచున్నారు దయచేసి తెలియచేయగలరు. గత నాలుగు సంవత్సరములుగా నేను అంధ్రభారతి నిఘంటువను తరచూ వాడుకుంటున్నాను.సంస్కృతానికి కూడా ఇంతకు మించిన నిఘంటు శోధన అంతర్జాలములో వేరే ఎక్కడా లేదేమో. పది మందికి కాదు, పది కోట్ల మందికి పనికొచ్చే కార్యక్రమము ఇది.

ఈ ‘ఆంధ్రభారతి’లోని విషయాలను మఱింత ఆకర్షణీయంగా, పొందికగా అమర్చటానికి లేదా ఇతర విషయాలను చేర్చటానికి తగిన సూచనలను హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ela download cheskovalo savivaranga na mailki teliyaparachagalaru ani aashistunnaanu. Can you please arrange to provide the link for the same.

ఇంచుక సమయం వెచ్చించి ఈప్రయత్న సాఫల్యానికి మీ సూచనలు/అభిప్రాయాలు తెలియచేయండి. If you are unable to publish the link, could you please let me know where can i get that information.

Thank u sir Nirupama Dallas, - 06/06/16 MDT Sir, There used to be "Saamethalu" on your website.

india - 07/17/16 MDT sir it is very glad to inform that we are very much felt happy with this site and small request from us please keep annmayya lyrics with meanings so we will learn that samkeethans and we will be drawn in bakthi. sreenivasulus kurnool, andhrapradesh india - 06/27/16 MDT Hello sir ,,my father has written many padya natakaslike Nalopakhyanam,,shakunthala,yogivemana in Telugu,,but,they could n't get enough exposure.can I make them come into light.there any specific website for that??

I am really interested in learning and using saamethalu. Regards, Rao KV K Venkateswara Rao Bengaluru, Karnataka India - 05/30/16 MDT This is an excellent site for Telugu Language lovers.

I have been looking for Padya Ganam scripts for some time but cant find them. We have some wonderful Padya ganams like Sri Krishna Rayabaram; Gayopakyanam; Harischandra etc.Request you to post those scripts or least post pointers to where one may find them. Murali Mohan Visakhapatnam, Andhra Pradesh India - 05/26/16 MDT తేది : 14 మే 2016 సంపాదకుల వారికీ, మహాశయా ! 'హరికథా పితామహ' శ్రీమదజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారి జయంతి, తిధుల మరియు తేది ప్రకారం, 31-ఆగష్టు-2016 అయినది.వారిగురించి తెలుగు వ్యాసం పంపినచొ తమ శీర్షికలో కవర్ చేస్తారా ? మా తాతగారు, లేటు నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతులవారు, 'శ్రీ నారాయణదాసు గారి' ప్రియ శిష్యులు. భవదీయుడు, యనమండ్ర వెంకట కృష్ణయ్య YV KRISHNAIAH HYDERABAD, Telangana India - 05/14/16 MDT మీరు అందించిన తెలుగు యొక్క పునాది పుట్టు పూర్వోత్తరాలు,వికాసాలు,ప్రయోజన,ఫలితాలు మొదలగు అన్ని కూడా మాతృభాష గొప్పతనము తెలుస్తుంది.మనిషి యొక్క జ్ఞానం పరిపక్వత చెందుతుంది.i am son , disciple and spritual successor of sri bhakta gnanananda teertha( sri ogirala veera raghava sarma garu), the saint composer of carnatac music of 20 th century. i request you to write his name as gnanananda teertha ( sri ogirala veera raghava sarma ).he ha s composed his songs with mudra as raghava till 9 th march 1982.from this date to till his maha samadhi on 4 th jan 1989 he has composed songs with mudra as gnanananda teertha.